„Woldenberg – jenieckie losy oficerów Września”, czyli spotkanie młodzieży ZSP w Drezdenku z historią lokalną… | drezdenecka.pl