Warsztaty scenariuszowe w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku | drezdenecka.pl