60 – lecie Międzychodzko – Drezdeneckiego Cechu Rzemiosł Różnych | drezdenecka.pl