Stanowisko Nr 5/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 kwietnia 2012 roku | drezdenecka.pl