Wiedzy nie można zdobyć na skróty! Pod tym hasłem zostało zorganizowane spotkanie przez uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku | drezdenecka.pl